Automatizace aktualizací a textových záloh pomocí Ansible

Úvod V dnešním článku si jen krátce ukážeme spojení DevOps principů s generickou správou sítě. Cílem je poskytnout celkem dvě služby koncovým klientům: Pro oba dané procesy jsme použili standardizovanou sadu nástrojů v ekosystému Azure Devops spolu s orchestračním nástrojem Ansiblem. Pojďme se na ni podívat detalněji. Automatizované zálohování Začínáme nasazování Jednoduchého exekutoru pro ansiblovské…