Základy práce s cloud-init

1.Úvod Cloud-init (dále CI) je multiplatformní balíček který má na starosti prvotní inicializaci VPS. Podporu CI nalezneme u většiny rozšířených OS či u poskytovatelů cloudu. Aby ne, vždyť také významným způsobem ulehčuje automatizaci a počáteční deploy. Používá se také k personalizaci VPS u různých dodavatelů. Mezi takové základní konfigurace, které chceme mít zavedené při iniciálním…

Read more